Informacje wprowadzające - Teatr Wierzbak Plus -Artur Szych

Teatr Wierzbak Plus - Artur Szych
Studio
Warsztatu Teatralnego, Odnowy Głosu, Odnowy Twarzy
Teatr Ogródkowy Oli i Artura
Przejdź do treści

Informacje wprowadzające

Studio Warsztatu Teatralnego
Warsztaty parateatralne dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
Propozycja wpisuje sę także w tzw. SZKOLENIA MIĘKKIE wykorzystywane w organizowaniu i budowaniu aktywnych zespołów pracowniczych i kadr zarządzających.

Oferta sześciu tematów zajęć warsztatowych przygotowywanych w "Studio Warsztatu Teatralnego Wierzbak Plus - Artur Szych", do zakontraktowania przez Ośrodki Kultury, Instytucje Oświatowe, Biblioteki, i inne podmioty zagospodarowujące czas wolny dzieci i młodzieży oraz osób starszych zarówno w okresie wakacyjnym oraz w trakcie roku szkolnego.
UWAGA!!!
Każda z propozycji  jest modyfikowana pod kątem konkretnego zadania warsztatowego dla określonej grupy odbiorców.
____________________________________________________________________

Warsztaty: Elementy treningu scenicznego.
___________________________________________________________

Warsztaty: Emisja głosu i artykulacja z elementami pracy z ciałem.


___________________________________________________________

Warsztaty: Odnowy i higieny skóry twarzy


____________________________________________________________________

Warsztaty treningów relaksacyjnych i energetyzujących.
Qigong - energia z oddechu.______________________________________________________________

Warsztaty: Teatr Lalek – teatr formy_________________________________________________________

Warsztaty: Para(W)teatr_________________________________________________________________


Warsztaty: Elementy treningu scenicznego.  
Więcej informacji w zakładce
>>> Studio Warsztatu Teatralnego -  Elementy treningu scenicznego.  Warsztaty: Emisja głosu i artykulacja z elementami pracy z ciałem. Obejmują tematy:
 A) Warsztaty terningów oddechowych.
 B) Warsztaty treningów głosowych.
 C) Warsztaty treningów artykulacyjnych i wyrazistości mowy.

Więcej informacji w zakładce
>>> Studio Warsztatu Teatralnego - Studio odnowy głosu.


Warsztaty: odnowy i higieny skóry twarzy
obejmują komputerowe badanie skóry twarzy, profilaktykę kosmetyczną, dobór właściwego makijażu w zależnosci od charakteru i miejsca wystąpień.

Więcej informacji w zakładce
>>> Studio Warsztatu Teatralnego - Studio odnowy twarzy.


Warsztaty treningów relaksacyjnych i energetyzujących.
Qigong - energia z oddechu.
Obejmują tematy:
A) Warsztaty treningów relaksacyjnych.
B) Warsztaty treningów wzmacniających kondycję psychofizyczną.
Więcej informacji w zakładce
>>> Studio Warsztatu Teatralnego - Warsztaty treningów relaksacyjnych ...Warsztaty: Teatr Lalek – teatr formy ( pacynki, lalki torebkowe, kukiełki, marionetki, laki cieniowe, lalki planszowe oraz inne).

Więcej informacji w zakładce
>>> Studio Warsztatu Teatralnego - Teatr Lalek – teatr formy
Warsztaty parateatralne >>> Para(W)teatr
Pięć dni, w których uczestnicy zainspirowani przygotowanymi przez prowadzącego grami parateatralnymi, wymyślą scenariusz, powołają postaci sceniczne, zaprojektują scenografię i jeśli potrzeba zorganizują przestrzeń sceny, opracują warstwę muzyczną, by w końcu jako aktorzy i twórcy wspólnie wystąpić   w mikrospektaklu ulotnym jak Para a jednak pełnym autentycznego Teatru.

Więcej informacji w zakładce
>>> Studio Warsztatu Teatralnego - Para(W)teatr

Każdy z tematów jest zawsze modyfikowany pod kątem indywidualnych potrzeb kontrahentów. Przedstawione tematy są punktem wyjścia inicjującym cykl zajęć. Szczegóły tematyczne, terminowe i finansowe do uzgodnienia.
artur szych 2021
Wróć do spisu treści