Artur Szych CV - Teatr Wierzbak Plus -Artur Szych

Teatr Wierzbak Plus - Artur Szych
Studio
Warsztatu Teatralnego, Odnowy Głosu, Odnowy Twarzy
Teatr Ogródkowy Oli i Artura
Przejdź do treści

Artur Szych CV

Artur Szych - INFO
Artur Szych - ur. 10 12 1954 w Nowej Soli.
Aktor.

Aktor - dyplom (1982) po egzaminie eksternistycznym
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
w Warszawie na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku.

Realizuję się artystycznie jako aktor, współautor opracowań scenariuszy, reżyser i współreżyser, autor, kompozytor, autor oraz współautor scenografii, projektant i wykonawca lalek teatralnych do własnych spektakli  i warsztatów, trener pacy z głosem oraz technik mentalnych
i oddechowych, które są obszarem mej pracy edukacyjno artystycznej.

Od 1983 pracuję zawodowo wyłącznie na zasadzie umów
o dzieło, zlecenie lub prowadząc własne firmy
o charakterze artystycznym. Mam też doświadczenie
w prowadzeniu i zarządzaniu typową firmą handlową.


Edukacja
1978 – 82 – adept – aktor w Poznańskim Teatrze Lalki
i Aktora.
1978 – 82 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku.W zawodowym nurcie
jestem inicjatorem lub współtwórcą:1) Czterech Nieinstytucjonalnych Teatrów Zawodowych:
- „ Teatr Wierzbak - Plus Artur Szych” (2010 www.wierzbakplus.pl )
- „ Studio Teatralne Blum” (2003 (www.blum.free.art.pl)
- „ Studio Teatralne Polgest” (1994),
- „ Wierzbak”  (1982), przekształcony w 1984 r w Teatr Wierzbak Sp. Z O.O.

2) Współzałożycielem  Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno Artystycznego „Via Activa” (2004). (www.blum.free.art.pl ).

3) Inicjatorem Międzynarodowych Targów Inicjatyw Teatralnych w Pile (1990);
4) Firm:- Biuro Handlowe Polgest (1990 - 2001) - wspólnik- Teatr Wierzbak Sp. z O.O. pierwszego po 1950 r. teatru prywatnego w Polsce działającego jako Sp. z O.O. (1984 - 1989) – Wspólnik i Szef Zarządu.  
Prowadzę autorskie warsztaty:

- Artykulacyjno - oddechowe wspomagające prawidłową emisję głosu dla osób pracujących głosem;
- Elementarnego Treningu Aktora;
- Techniki oddechowe z grupy Qigong (oddechowo - energetyzujące, medytacyjno - relaksacyjne, oczyszczające P’aldangong, Banduanjin);
- Konsultacje teatralne dla zespołów amatorskich;
- Budowania wzajemnych relacji w zespole;
- Otwierające gry parateatralne (w oparciu o Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne);
- Treningi autogenne wg. Jacobsona, Winterberta, Schulza;
- Szkolenia miękkie - autorskie zajęcia dla kadr menedżerskich i przedstawicieli handlowych. Tematy zajęć: Mowa ciała, kontakty interpersonalne. Stres-metody walki ze skutkami, treningi relaksacyjne i energetyzujące. Praca z głosem – prawidłowy oddech, ćwiczenia artykulacyjne, barwa głosu, przeciwdziałanie kontuzjom głosu. Wystąpienia publiczne – pokonywanie tremy, sztuka prezentacji. Motywacja i wizualizacja.
- Działania z tzw. autoterapii (budowanie mini scenariuszy teatralizowanych zabaw i gier, praca z formami plastycznymi, projektowanie i tworzenie lalek teatralnych oraz scenografii i dekoracji teatralnych);

Kalendarium współpracy
(ważniejsze zdarzenia).
2003 – 2022 ze Stowarzyszeniem Edukacyjno Artystycznym „Via Activa” i Studiem Teatralnym Blum
w Poznaniu realizując działania teatralne i edukacyjno warsztatowe skierowane do dzieci i młodzieży a także osób dorosłych (nauczycieli i instruktorów).                                                                       

2004 - 2022- z Poznańską Fundacją Artystyczną - realizując działania edukacyjno - artystyczne min.
w świetlicach socjoterapeutycznych w Poznaniu
i podpoznańskich gminach, działania konsultacyjne dla amatorskich zespołów teatralnych, prezentacje artystyczne itp.oraz udział w pracach Artystycznych Rad Programowych powoływanych przez PFA. Konsultant artystyczny i juror
cyklicznego "Przęglądu Młodego Teatru Wielkopolski - Dzień Dobry Sztuko"

2016 - 2018 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las - opieka artystyczna i warsztatowa nad zespołem "Przystanek Teatr" (teatr dorosłych tzw. średnie pokolenie rodziców)

2005 – 2009 z Instytutem Projektów Personalnych
Sp. z .o. o. w Poznaniu - firmą wdrażającą programy Europejskiego Funduszu Społecznego www.ipp.net.pl, jako trener prowadząc autorskie zajęcia dla kadr menedżerskich i przedstawicieli handlowych.

1990 - 2001 Biuro Handlowe „Polgest” w Pile. Wspólnik firmy, zakładam i prowadzę w latach 1994 - 98 Studio Teatralne Polgest - działalność artystyczna.                                                       
1986 - 1990 - współpracuję z zarządem polskiego oddziału Assitej, inicjator Międzynarodowych Targów Inicjatyw Teatralnych w Pile.                                                                            

1984 - 1990 Teatr Wierzbak Sp. z o.o. – działalność artystyczna, oraz wspólnik i szef zarządu spółki.               

1982 - 1984 Nieinstytucjonalny Teatr Zawodowy „Wierzbak” - działalność artystyczna.                               
1978 - 1982 Poznański Teatr Lalki i Aktora – adept, aktor.
1977 - 1978 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jeżyce" w Poznaniu - kierownik klubu osiedlowego.
1975 - 1977 Zasadnicza Służba Wojskowa.
1970 - 1974 Liceum Ogólnokształcace nr 2 im. Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu - uczeń.
Spektakle,
które są moim udziałem od strony aktorskiej
i realizacyjno twórczej.
Realizacje w  Teatrze Wierzbak Plus - Artur Szych / Teatrze Ogródkowym Oli i Artura na Strzeszynie Greckim w Poznaniu

"Bajka o Pięknym Łabędziu" - nowa wersja - tekst, scenografia, pracownia plastyczna, oprcowanie muzyczne, reżyseria, rola aktorska (premiera 09.04.2022) Teatr Ogródkowy Oli i Artura na Strzeszynie Greckim w Poznaniu).

"Smok Wawelski - Legenda o Królu Kraku, Księżniczce grajacej w szachy, Smoku Żarłoku i bystrym chłopaku" - tekst, scenografia, pracownia plastyczna, oprcowanie muzyczne, reżyseria, rola aktorska (premiera 25.08.2019 Teatr Ogródkowy Oli i Artura na Strzeszynie Greckim w Poznaniu).

"Naszyjnik Przyjaźni - Przesłanie Indian Migmaków" - spektakl autorski - tekst, scenografia, pracownia plastyczna, oprcowanie muzyczne, reżyseria, rola aktorska (premiera 05.02.2017 Teatr Ogródkowy Oli i Artura na Strzeszynie Greckim w Poznaniu).

"Nasza Świetlica" - spektakl autorski -tekst, scenografia, muzyka, reżyseria, rola aktorska (premiera X 2014), zrealizowany z beneficjantami Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" oraz Dziennego Domu Seniora w Pniewach, oraz młodzieży szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w ramach programu "Spotkania pokoleń" *ASOS - Aktywność Społeczna Osób Starszych (program rządowy - Priorytet II Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową).

"Antywestern" - spektakl autorski Ewy Kaczmarek (premiera VI 2014) w Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza w Poznaniu. Współpraca w roli konsultanta artystycznego przy realizacji powstania  premiery spektaklu.

"Bajka o Pięknym Łabędziu" - (premiera X 2012) spektakl autorski - tekst, scenografia, pracownia plastyczna, muzyka i reżyseria, rola aktorska.

"A to ci historia" - (premiera  IX 2011) przedstawienie zainspirowane "wierszami dla dzieci" Juliana Tuwima. Scenografia, pracownia plastyczna, muzyka, reżyseria, rola aktorska.

„Legenda o założeniu Poznania” - (premiera XI 2010) wg książeczki Elizy Piotrowskiej o tym samym tytule. Scenografia, pracownia plastyczna, oprcowanie muzyczne, reżyseria, rola aktorska.

Realizacje w Studiu Teatralnym Blum
„Echo”, dobór, adaptacja i opracowanie tekstu, współpraca reżyserska i scenograficzna, rola aktorska.
„O byczku - który lubił kwiaty”, - opracowanie tekstu, scenografia, pracownia plastyczna, oprcowanie muzyczne, współreżyseria, rola aktorska.
„Pastorałka”, współpraca reżyserska, opracowanie muzyczne, rola aktorska.
„Pudełko”  współpraca: tekstowa, plastyczno -scenograficzna, reżyserska. Rola aktorska.

Realizacje w Studiu Teatralnym Polgest
„Lustro” - opracowanie tekstu, scenografia, reżyseria, rola aktorska.
"Byczek Fernando" - opracowanie tekstu, scenografia, pracownia plastyczna, oprcowanie muzyczne, reżyseria, rola aktorska.

Realizacje w Teatrze Wierzbak Sp. z O.O.
„Jasełka”, - współreżyseria, pracownia plastyczna, współpraca scenograficzna, rola aktorska.
„Baśnie Andersena”, współreżyseria, opracowanie muzyczne, rola aktorska.
„Baśnie Braci Grimm”, współreżyseria, opracowanie muzyczne, rola aktorska.
„Wypukły” współpraca tekstowa, współreżyseria, rola aktorska.
Spektakle, które są udziałem od strony aktorskiej.
"Być Piątym" –  reż. Sabine Trotschel, współpraca  w ramach Studia Tetaralnego Blum i Theaterwerkstatt – Hannover, (rola aktorska);
"Lokomotywy" – reż. Jerzy Moszkowicz – Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, (rola aktorska);
"Wołokołamska szosse" –  reż. Hans Noak – Teatr Miejski Frankfurt/O, (rola aktorska);
"Tajemnica" – reż. Bogusław Kierc – Teatr Wierzbak, (rola aktorska);
Inne ważniejsze projekty edukacyjno – artystyczne.                         
2011 - 2021 -  Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach Wlkp. Realizacja całorocznego autorskiego programu parateatralnego w ramach pozalekcyjnych zajęć uzupełniających dla młodzieży szkolnej. Opieka artystyczna nad zespołem "Teatr nad poddaszu" i grupą teatralną "Coś i cośtam"
2017 - 2018 -  "Teatr, Plastyki, Formy i Animacji" - współpraca z Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Całoroczny program autorski - animacja teatralna gminy z cyklu "Daleko od szosy".
2015 - 2016 - Animacja teatralna świetlic wiejskich w Gminie Pniewy. Całoroczny projekt autorski - wspópraca z Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury w Pniewach Wlkp.
2003 – 2016 – Stowarzyszenie Via Activa i Studio Teatralne Blum „Letnie Warsztaty Teatralne” dla młodzieży - projekt wspierany przez Urząd Miasta Poznania w ramach zadań zleconych, oraz szereg działań teatralnych i edukacyjno – warsztatowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, oraz ich opiekunów.
2014 -  "Spotkania pokoleń" *ASOS - Aktywność Społeczna Osób Starszych (program rządowy - Priorytet II Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową). Realizuję autorski spektakl 'Nasza Świetlica" z beneficjantami Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" oraz Dziennego Domu Seniora w Pniewach i młodzieżą szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Pniewach. Na zaproszenie Urzędu Gminy w Pniewach.
2009 - 2012 - Gimnazjum w Pniewach Wlkp. Realizacja autorskiego programu parateatralnego w ramach pozalekcyjnych zajęć uzupełniających dla młodzieży szkolnej.  
2004 – 2011 – współpracuję z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, biorąc udział w projektach inspirowanych przez CSD.
2004 - 2007 – współpracuję z Ośrodkiem Kultury „Sezam”w Tarnowie Podgórnym, obejmuję opieką artystyczną teatralny zespół „Viva Teresa”, działający przy Ośrodku Kultury w Przeźmierowie.
2004 – 2006 – współpracuję  z Ośrodkiem Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym, prowadzę autorskie letnie warsztaty teatralne dla dzieci z Gminnego Projektu „Teatr w Każdej Wiosce”
2003 – 2005 oraz 2007/11 – Uczestniczę w projektach Stowarzyszenia Via Activa i przedstawieniach z warsztatami Studia Teatralnego Blum p.t. „Niedzielny Teatr Rodzinny” w Ośrodku Kultury Wierzbak w Poznaniu
2003 – 2012 współpracuję z Biblioteką i Centrum Kultury
w Pniewach Wlkp. Zajmuję się animacją teatralną w rejonie (m.in. opieka artystyczna nad zespołem teatralnym szkoły podstawowej w Chełmnie, oraz opieka nad adeptami sztuki teatru z LO ) oraz prowadzę w kolejnych latach cykliczne warsztaty teatralne w ramach V, VI, VII, VIII edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży(2003-2006).
2001 - 2003 Współpracuję z niemiecko-polskim Stowarzyszeniem „Słubfurt” Frankfurt(O) – Słubice. Jestem w grupie zawodowych twórców i animatorów zakładających polsko-niemiecką grupę artystyczną „Projekt Helmut Kowalski”, współrealizuję długofalowe projekty społeczno artystyczne dla młodzieży z rejonu przygranicznego. „Projekt Limit Research - badanie granic”, zakończony prezentacją teatralno - filmową w Ośrodku Teatralnym „Kleistforum” we Frankfurcie/O; Projekt „Słubfurcki Klub Młodzieżowy” – we Frankfurcie(O), klub wtedy zainicjowany działa do dzisiaj. Wraz z grupą „Projekt Helmut Kowalski” realizuję polsko-niemiecki spektakl teatralny p.t. „Echo”.
2000 – Frankfurt/O - Słubice – Współtworzę polsko-niemiecki przygraniczny teatr otwarty - spektakl plenerowy wg H. Müllera, w reż. Klausa Noacka „Szosa Wołokołamska”.
1999- Zaczynam prowadzić zajęcia warsztatowe obejmujące gry teatralne oraz dramę dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, oraz z tzw. Grup Ryzyka w świetlicach socjoterapeutycznych.
1984 - 1990 w ramach Teatru Wierzbak - uzupełniające spektakle warsztatowe pokazy metod pracy w Niemczech i Szwajcarii, oraz w kilkudziesięciu kulturotwórczych ośrodkach w kraju.
1983 – 1984 z aktorami Teatru Wierzbak zakładam i prowadzę „Dziecięcą Akademię Teatralną” w O.K. Wierzbak w Poznaniu.
Międzynarodowe Koprodukcje Teatralne
(nurt zawodowy - wybrane z ostatnich lat).
2008 – Wilno /Lt. oraz Nancy/Fr. Udział w warsztatach teatralnych organizowanych przez Instytut Goethego w ramach projektu „Babel”. Próby warsztatowe międzynarodowego spektaklu dla dzieci i młodzieży.

2007 – W Hanowerze, podjęcie wraz ze Studiem Teatralnym Blum regularnej współpracy artystycznej i warsztatowej pod auspicjami Geothe Institut Nancy z zawodowymi zespołami teatralnymi Theaterwerkstatt Hannover www.theaterwerkstatt-hannover.de, Teatro Da Garagem - Lizbona/Pt. www.teatrodagaragem.com , Valstybinis Jaunimo Teatras – Wilno/Lt. www.jaunimoteatras.lt oraz www.goethe.de/nancy, nad projektem Babel, skierowanym do dzieci i młodzieży (realizacja  w okresie do 2011-2013) w projekcie wzięły udział jeszcze zespoły Francji i Hiszpanii.                                                                    .
2005/2006 - realizacja pod auspicjami Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Kulturburo der Stadt Hannover, wspólnie z Theaterwerkstatt - Hannover i Studio Teatralne Blum spektaklu ”Być Piątym”.
Festiwale i pokazy o podobnym znaczeniu,
w których brałem udział  z racji zawodu jako uczestnik i wykonawca (nurt zawodowy).
W ramach Studia Teatralnego Blum od 2003:
2014 - Moskwa - Kołomna - międzynarodowy festiwal teatralny "Wertep" ze spektaklem "Pastorałka" http://trilika.wix.com/rozdestvo
2008 - XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” – prezentacje spektakli teatralnych Studia Teatralnego Blum (Co to?, Śpiewanki, Pudełko) w specjalnym nowym nurcie festiwalu dla naj-najmłodszych widzów – do 3 lat.   – W Teatrze Młodego Widza w Wilnie - Valstybinis Jaunimo Teatras /Lt. w ramach międzynarodowego projektu „Babel” na zaproszenie Instytutu Goethego prezentacje spektaklu „Echo” oraz koprodukcji z Theaterwerkstatt-Hannover „Być piątym”.                                                                                                 
– W Teatrze Młodego Widza w Nacy – prezentacje spektaklu „Pudełko” w ramach projektu ‘Babel”                       – Festiwal „Hildesheimer Kindertheaterwoche” teatrów grających dla dzieci w Hildesheim/D ze spektaklem „Być piątym”.                                                           
2007 – XI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci Młodzieży - Korczak  w Warszawie pod auspicjami P.O. ASSITEJ pokaz spektaklu Studia Blum dla naj-najmłodszych pt. „Co To?”  
2006 – X Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci Młodzieży - Korczak  w Warszawie pod auspicjami P.O.  ASSITEJ pokaz spektaklu „Funftern sein – Być piątym” koprodukcja  Studia Blum z Theaterwerkstatt-Hannover.     2005 - III Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Betlejem Lubelskie” w Lublinie, (spektakl „Pastorałka”).
- XV Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” w Poznaniu ze spektaklem „Echo”;                                           - występy w Hanowerze (D) w ramach obchodów XXV-lecia współpracy partnerskiej miast Poznań i Hannover, („Echo”)                                                                   
2004 - pokazy w ramach VI edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży w Pniewach.                             2003 - pokazy cyklu spektakli Studia w ramach Biennale Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu
    
W ramach Teatru Wierzbak Sp. z O.O. 1984 - 1989:
Ważniejsze krajowe: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu (84), Festiwal Teatrów Lalek w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal T- L w Bielsku Białej (84), Festiwal Sztuk dla Dzieci i Młodzieży w Wałbrzychu (85), Festiwal TL w Białymstoku (87), Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego we Wrocławiu (87), Przegląd Małych Form Teatralnych w Szczecinie (87 i 88), Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu (88), Ważniejsze zagraniczne: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Młodego Widza w Berlinie/D(87), Międzynarodowy Festiwal „Schauspiele 88” - Teatry Świata w Monachium/D ( najważniejszy festiwal światowy w branży Teatrów związanych z ASSITEJ), Międzynarodowe Spotkania Twórców dla Dzieci i Młodzieży w Dieppe/F (88), Międzynarodowy Festiwal „Teatr i Baśń” w Aubagne k. Marsylii/F (89).

Nagrody i wyróżnienia.

- Wszystkie spektakle realizowane w czasie mego kierowania zespołem Teatru Wierzbak Sp. z O.O. uzyskały prestiżowe atesty najwyższej jakości artystycznej przyznawane przez polski ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (ASSITEJ), a spektakl „Wypukły” otrzymał Nagrodę Ministra Kultury na Festiwalu Teatrów Małych Form w Szczecinie (87).
- Teatr Wierzbak został laureatem nagrody zespołowej im. Stanisława Wyspiańskiego „za upowszechnianie kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży” (88) i w ślad za nią Nagrodą Prezesa   Rady Ministrów także za upowszechnianie kultury teatralnej (89).
- Zostałem wyróżniony (IV-2008) specjalnym Listem Imiennym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w podziękowaniu za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie XIV Ogólnopolskiego Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu.  

artur szych 2021
Wróć do spisu treści