Elementy treningu scenicznego - Teatr Wierzbak Plus -Artur Szych

Teatr Wierzbak Plus - Artur Szych
Studio
Warsztatu Teatralnego, Odnowy Głosu, Odnowy Twarzy
Teatr Ogródkowy Oli i Artura
Przejdź do treści

Elementy treningu scenicznego

Studio Warsztatu Teatralnego
Elementy Treningu Scenicznego
Program autorski - Artur Szych.
Warsztaty w Studio i do zakontraktowania.  

Dla kogo.

Z programu skorzystać mogą osoby myślące
w kategoriach poza teatralnych, mające świadomość  potrzeby wykorzystania technik scenicznych w życiu zawodowym. Przykładowo dla aktora przestrzenią pracy jest scena teatralna,  dla nauczyciela - wykładowcy - sala wykładowa, dla sprzedawcy, prezentera produktu... miejsce i kontekst w jakim działa.

Dlatego mowa o treningu scenicznym a nie tylko aktorskim.

Celem warsztatu jest skonfrontowanie  uczestników z metodami pracy aktorskiej i pokazanie im ćwiczeń, które po ukończeniu tego cyklu w znacznym stopniu wzmocnią ich osobistą autoprezentację przed widzem oraz świadomość sceniczną.
Propozycja "treningu scenicznego" może być także potraktowana jako pierwszy krok w kierunku tworzenia zorganizowanej grupy teatralnej, która zechce pracować w oparciu o poznane w czasie zajęć zasady.


Podstawami proponowanych "Elementów treningu  scenicznego" są tematy obejmujące:
- Rozwijanie świadomości ciała, gestu i słowa.
- Kształtowanie świadomości scenicznej.
- Podstawowe zadania aktorskie.

Zajęcia prowadzone wg modułu: (A) + (B)


MODUŁ A

Tworzenie osobistych i grupowych relacji do przestrzeni scenicznej i widowni.

I.   Zagadnienie relacji między przestrzenią sceniczną a widownią.

1. Ja - solista:
a)   - ja, solista - sam,
b)   - ja i partner - duet,
c)   - ja i zespół - grupa.

2. My - grupa, zespół:
a)   - my, jako jedna grupa,
b)   - my, jako relacje między grupami,
c)   - my, wobec solisty.

II.  Wprowadzenie do gier dramatycznych, ćwiczenia parateatralne.
a)   Wizualizacja, rozwijanie wyobraźni wewnętrznej i scenicznej.
b)   Improwizacja - wolna i na zadany temat.
c)   Duplikacja - umiejętność wielokrotnego powtórzenia działania.

III.  Przedmiot jako znak, rekwizyt, postać sceniczna.                                                                                                           
a)   Przedmiot jako postać sceniczna, gra z przedmiotem jako partnerem.
b)   Rekwizyt.
MODUŁ B

Tworzenie osobistej relacji między umysłem a sprawnością ciała.

IV.  Trening artykulacyjny.
a)   Oddechowy.
b)   Głosowy.
c)   Regeneracyjny.

V.    Trening usprawniający ciało i psyche.
a)   Energetyzujący.
b)   Relaksacyjny.

VI.   Mowa ciała.
Zagadnienia z punktów od I do V w zawodowym i prywatnym świecie pozascenicznym.
Program może być realizowany w systemie zajęć indywidualnych lub grupowych.

Organizuję także kompleksowe zewnętrzne warsztaty - także kilkudniowe - dla grup zorganizowanych.
artur szych 2021
Wróć do spisu treści