Artur Szych o sobie - Teatr Wierzbak Plus -Artur Szych

Teatr Wierzbak Plus - Artur Szych
Studio
Warsztatu Teatralnego, Odnowy Głosu, Odnowy Twarzy
Teatr Ogródkowy Oli i Artura
Przejdź do treści

Artur Szych o sobie

Artur Szych - INFO
Artur Szych – aktor, twórca.
Kontakt
tel. kom. (+48) 510 190554                                                               
e-mail: artur.szych@vp.pl                                        
www.wierzbakplus.pl
facebook : Teatr Wierzbak Plus - Artur Szych

Terminowałem jako adept sztuki aktorskiej w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora „Marcinek” (1978-1982). Dyplom aktorski uzyskałem przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie na Wydziale Teatru Lalek
w Białymstoku (1982).

Jestem twórcą Nieinstytucjonalnej Inicjatywy Artystyczno Edukacyjnej „Wierzbak Plus – Artur Szych”, w której od 2010 r. działają Studio Warsztatu Teatralnego oraz Teatr (www.wierzbakplus.pl), a od 2017 "Teatr Ogródkowy Oli i Artura", współtwórcą nieinstytucjonalnych teatrów zawodowych: Studio Teatralne Blum (www.blum.free.art.pl ) - 2003, Studio Teatralne Polgest -1994, Teatr Wierzbak -1982 (pierwszy po II W-Ś. prywatny niezależny teatr przekształcony organizacyjnie w 1984r w spółkę z o. o. gdzie byłem także Szefem Zarządu do swego odejścia w 1989r) w których realizuję się jako aktor, reżyser, autor, kompozytor i współautor scenografii a także organizacyjnie. Jestem pomysłodawcą i autorem  Międzynarodowych Targów Inicjatyw Teatralnych w Pile (1990), współtwórcą polsko niemieckiej Grupy Artystycznej „Helmut Kowalski Projekt” (2001) oraz Stowarzyszenia ”Via Activa”  w Poznaniu, będącego organizacyjno prawnym wsparciem dla Studia Teatralnego Blum.

Realizowałem i realizuję projekty edukacyjno artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach różnych struktur organizacyjnych, zarówno w kraju i zagranicą. Poczynając od Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Poznań – (Wydziałów Kultury i Sztuki, Wydziałów Oświaty i Kuratorium), Urzędu Miasta i Gminy Pniewy Wlkp., Stowarzyszeń i Fundacji, (Via Activia, Poznańska Fundacja Artystyczna, polsko niemieckie Stowarzyszenie „Słubfurt”- Frankfurt/O, Fundacja L'Arche w Poznaniu), Instytut Goethego w Berlinie i Nancy, współpracy oficjalno projektowej miast Poznań – Hannover i Poznań – Nottingham, współpracy teatrów zawodowych Studio Teatralne Blum – Theaterwerkstatt–Hannover i profesjonalnych zawodowych teatrów młodego widza z Litwy, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Portugalii w ramach wieloletniego artystyczno społecznego Projektu Babel.

Prowadzę autorskie cykliczne oraz okazjonalne warsztaty parateatralne w szkołach i ośrodkach kulturotwórczych. Jestem konsultantem amatorskich zespołów teatralnych a także jurorem konkursów teatralnych i recytatorskich.                                                              

Prowadzę autorskie zajęcia wspomagające aparat artykulacyjno oddechowy - Studio Odnowy Głosu. Jestem propagatorem i trenerem wzmacniających kondycję psychofizyczną technik energetyzacyjno relaksacyjnych z grupy Qigong, które z powodzeniem wprowadzam do zajęć teatralno głosowych, zarówno z małymi dziećmi jak i osobami dorosłymi.

W pozateatralnej działalności szkoleniowej przez szereg lat współracowałem z poznańskim Instytutem Projektów Personalnych (www.ipp.net.pl). Jednak dominującą  formą mej działaności zawodowej jest od ponad 35 lat aktywność freelancera. Wykorzystując teatralne doświadczenie warsztatowe, specjalizuję się w treningach integracyjnych oraz rozwijających kreatywność, stosowanie języka ciała w wystąpieniach publicznych, kreowanie wizerunku, autoprezentacji, automotywacji i budowania postawy.

Jako aktor i twórca spektakli prezentowałem je na  kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych festiwalach teatralnych w tym najważniejszym dla zespołów zrzeszonych w ASSITEJ (Miedzynarodowym Stowarzyszeniu  Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) -  Festiwalu Teatrów Świata w Monachium w 1988.
Jestem laureatem nagród artystycznych (m.in. Nagrody Artystycznej Młodych im. St. Wyspiańskiego oraz nagrody Ministra Kultury i Sztuki,  a także  zespołowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów  dla Teatru Wierzbak za upowszechnianie kultury teatralnej ).
artur szych 2021
Wróć do spisu treści